39 ปีแห่งการก่อตั้ง


นับจากปี พ.ศ.2525 จวบจนปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 แห่งการก่อตั้ง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จะขอเป็นหนึ่งในกระบวนแถวหน้า ที่จะนำความรู้ด้านวิชาการออกไปทำการรับใช้สังคมและประเทศไทย

อ่านต่อ »

คุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ


ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.0-4.9) ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขา Biotechnology จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 4 รอบติดต่อกันนับจาก ปี พ.ศ. 2560(ล่าสุด), 2557, 2554 และ 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศสอบวิทยานิพนธ์


หัวเรื่อง : “ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF ACTINOBACTERIA WITH PLANT GROWTH-PROMOTING PROPERTIES.”
โดย : Mr. Napawit Nonthakaew
วันที่ 9 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ณ https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=med47b8156114c79870ce3691bd6ca15f

รางวัลที่นศ.ได้รับจาก นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22


1. Plenary Talk: นางสาวชามาวีร์ เลิศวัฒนาพร
2. Short Talk – Presentation skills award: นางสาวมณฑิรา รัตนตยารมณ์
3. Short Talk – Popular Vote: นางสาวสุคนธรส นาคสถิตย์
4. Poster ระดับดีเลิศ: นางสาวชามาวีร์ เลิศวัฒนาพร
5. Poster ระดับดีเลิศ: นางสาวมนัสนันท์ วงค์อัศวเทพชัย
    และนางสาวสุรีย์ฉาย ปรมัตถ์
6. Poster ระดับดีเด่น: นาย ภณชยธร ภัทรชญานันท์
7. Poster ระดับดี:นายฐิติพันธุ์ ลือไพบูลย์พันธุ์

งานวิจัยน่ารู้

Aeromonas schubertii,a novel bacterium recovered from AHPND affected farm is lethal to whitelegshrimp, Penaeus vannamei รศ.ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
รศ.ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี

การใช้กรดซาลิไซลิก กระตุ้นการแสดงออกของยีน syntaxin ในมันสําปะหลัง ก่อนการติดเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides สามารถเพิ่มความต้านทานโรค รศ.ดร. จรัญญา ณรงคะชวนะ
รศ.ดร. จรัญญา ณรงคะชวนะ

เปปไทด์ต้านจุลชีพช่วยเพิ่มความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในมันสําปะหลัง รศ.ดร. จรัญญา ณรงคะชวนะ
รศ.ดร. จรัญญา ณรงคะชวนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560 (9 มี.ค.2561)

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560 (9 มี.ค.2561)